www.stormware.cz
www.vision.cz

Služby a publikační činnost

Ekonomické poradenství

 • řízení ekonomických a finančních procesů ve firmách klientů
 • vypracování podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti, zpracování žádostí o úvěr a dalších potřebných podkladů
 • vypracování vnitropodnikových směrnic, jejich implementaci do systémů firem klientů 
 • finanční plánování a finanční analýza, optimalizace kapitálové struktury firmy, řízení provozního kapitálu a cizích zdrojů
 • vytvoření manažerského informačního systému, řízení manažerského účetnictví a financí

 Účetní poradenství a vedení účetnictví a daňové evidence

 • vedení účetnictví a daňové evidence pro klienty, personální a mzdové agendy, zastupování klientů ve styku s bankami, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
 • nastavení účetních systémů ve firmách klientů, nastavení parametrů, vazeb, číselníků, souvztažností
 • metodické vedení pracovníků ve firmách klientů, účetní poradenství, kontrola účtování všech účetních případů
 • plánování a řízení účetní závěrky, zajišťování a příprava inventarizací majetku a závazků
 • vypracování daňových přiznání ke všem příslušným daním klientů (daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí) včetně příslušných výkazů a příloh, zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • implementace DPH ve firmách klientů při změně režimu z neplátce na plátce, poradenství a nastavení systémových vazeb
 • řízení oblasti daní ve firmách klientů a vypracování příslušných vnitropodnikových směrnic a metodik
Zobrazit jako: katalog | tabulku
 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím